Tešíme sa na Vašu návštevu!

Adresa: ul. Hviezdoslavova č. 2077, Čadca 02201
(bytovka napravo od býv. Tatraklubu – na 5. podlaží – číslo 40)

Mobil: 0905 484 146

Email: olesnan.jan@gmail.com